Οι Κινητήρες Diesel εξαιτίας της αργής καύσης, τείνουν να έχουνε μειωμένη απόδοση και αυξημένη κατανάλωση πολύ πιο σύντομα σε σχέση με ένα συμβατικό κινητήρα βενζίνης. Στη * διαθέτουμε τεχνικούς συμβούλους με διαγνωστικά Bosch που μπορούνε να αναγνωρίσουνε εργοστασιακά εξαρτήματα που υπολειτουργούνε και με σύγχρονες μεθόδους είτε καθαρισμού είτε αντικατάστασης να τα επαναφέρουνε στην αρχική εργοστασιακή τους κατάσταση, προλαμβάνοντας παράλληλα και κοστοβόρες επισκευές σε περίπτωση ολικής ζημιάς τους. Εξαρτήματα που φθείρονται σε κινητήρες Diesel:

  • Φίλτρο Μικροσωματιδίων Πετρελαίου Dpf (Diesel Particulate Filter)
  • Βαλβίδα Ανακύκλωσης Καυσαερίων Egr (Exhaust Gas Recirculation)
  • Βαλβίδες εισαγωγής κινητήρα
  • Στροβιλιστής καυσαερίων (Turbo)
  • Mπεκ κινητήρα
  • Μπεκιέρα Υψηλής Πίεσης Κινητήρα
  • Σωληνάκια καυσίμου

Στη * παρέχουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας είτε να αντικαταστήσουμε με O.E.M (Original Equipment Manufacturer) ανταλλακτικά είτε όπου υπάρχει η δυνατότητα να γίνει καθαρισμός και συντήρηση των εξαρτημάτων.