Λόγω του άνθρακα που δημιουργείται από τη καύση πετρελαίου και βενζίνης, οι κινητήρες παρουσιάζουνε μείωση απόδοσης και αύξησης κατανάλωσης. Στη * έχουμε τη δυνατότητα να επαναφέρουμε τον κινητήρα, απομακρύνοντας τα στρώματα άνθρακα που δημιουργούνται με το καιρό, με ειδικά εξελιγμένο σύστημα Carbon Clean. Η * χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας σύστημα καθαρισμού άνθρακα επιτυγχάνοντας ολική αφαίρεση των στωμάτων άνθρακα. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα ορατά μετά τη διεξαγωγή των εργασιών από τους έμπειρους τεχνικούς μας.