ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Το συνεργείο χαλανδρίου σε συνδυασμό με το Κεντρο Προγραμματισμου Αυτοκινητων προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις βελτίωσης αυτοκινήτων. Παρέχει όλο το πακέτο βελτίωσης του κινητήρα σε επίπεδο software και hardware. Οι βελτιώσεις του εγκεφάλου κινητήρα περιλαμβάνουν δυνατότητα 4 στάδιων βελτίωσης Stage 1,2,3,4 με αντίστοιχα μηχανικά μέρη.

Αναλυτικά:
Stage 1

 • Πρόγραμμα Αναβάθμισης Εγκεφάλου

Stage 2

 • Πρόγραμμα Αναβάθμισης Εγκεφάλου

 • Σπορ Φίλτρο Εισαγωγής Αέρα

 • Σπορ Εξάτμιση

Stage 3

 • Πρόγραμμα Αναβάθμισης Εγκεφάλου

 • Σπορ Φίλτρο Εισαγωγής Αέρα

 • Σπορ Εξάτμιση

 • Bελτίωση Turbo

Stage 4

 • Πρόγραμμα Αναβάθμισης Εγκεφάλου

 • Σπορ Φίλτρο Εισαγωγής Αέρα

 • Σπορ Εξάτμιση

 • Bελτίωση Turbo

 • Eπέμβαση στα μηχανικά μέρη του κινητήρα